کتابی بسیار مفید و بهترین کتاب برای بالا بردن مهارت و چالاکی انگشتان دست . از تمرینات آسان شروع میشود و کم کم بر سختی آثار افزوده میشود