این کتاب بهترین منبع برای بالا بردن اطلاعات در مورد تئوری موسیقی است برای مثال نوشتن نت و گام ها و خطوط حامل و وزن شناسی وآکورد شناسی و....